Φωτοβολταϊκά

banner imagebanner image

P & G Energy Kos

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

 

Τι είναι?

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μη διασυνδεδεμένα με το Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρισμού φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα με φωτοβολταϊκά (από τον ήλιο) και μόνο, χωρίς καμία σύνδεση με το Δημόσιο Δίκτυο (απουσία ΔΕΗ ή κατάργηση ΔΕΗ), ενώ ελλείψει ηλιοφάνειας (συννεφιά) τροφοδοτούν τα φορτία από συσσωρευτές (μπαταρίες). Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό δύναται να τροφοδοτήσει οποιοδήποτε ηλεκτρικό φορτίο.Πλέον η αυτόνομη ηλεκτροδότηση με φωτοβολταϊκά αυτόνομα είναι όχι μόνο οικονομική αλλά και αξιόπιστη. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά απέχουν πολύ από τα μη αξιόπιστα αυτόνομα συστήματα της προηγούμενης δεκαετίας. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αδιάλειπτη και ικανή να τροφοδοτήσει οποιοδήποτε φορτίο αρκεί να έχει γίνει η σωστή μελέτη από εξειδικευμένο μηχανικό για αυτόνομα φωτοβολταϊκά.
Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά μπορούν να τροφοδοτήσουν αξιόπιστα και οικονομικά χωρίς ΔΕΗ σπίτια εξοχικά, μόνιμες κατοικίες, μικρές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, μοναστήρια κλπ. Οι τιμές των αυτόνομων συστημάτων έχουν πέσει δραματικά και τα καθιστούν εξαιρετική επιλογή.

Τι αναλαμβάνει η P&G Energy;

Η P&G ENERGY, μέσω του εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της, αναλαμβάνει:Μελέτη εκτίμησης των ενεργειακών αναγκών του χώρου/κτιρίουΜελέτη - Διαστασιολόγηση του βέλτιστου αυτόνομου Φ/Β ΣυστήματοςΜελέτη χωροθέτησης και ασφαλούς εγκατάστασης του συστήματοςΔιενέργεια τεχνικοοικονομικής μελέτης για προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού και υπολογισμό του συνολικού κόστους του συστήματοςΟλοκληρωμένη εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

 

 

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών

 

Service Εξειδίκευση στην συντήρηση, λειτουργία και επιτήρηση των Φ/Β σταθμών, με στόχο την διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής απόδοσης της επένδυσής.

Ορθή λειτουργία

Η εταιρία μας διαφοροποιείται στον κλάδο της ενέργειας, προσφέροντας υπηρεσίες συντήρησης προσαρμοσμένες στις πολλαπλές απαιτήσεις των Φ/Β έργων.Η διαφορετική τοπολογία των μετατροπέων, που είναι η «καρδιά» κάθε φωτοβολταϊκου έργου, απαιτεί την αντίστοιχη εξειδικευμένη συντήρηση. Οι μηχανικοί μας έχουν εξειδικευθεί, πιστοποιηθεί και διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία σε όλους τους μετατροπείς.

Συντήρηση

Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της επένδυσης των Φ/Β έργων, απαιτείται η ορθή λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας, των μετατροπέων, των μετασχηματιστών, του πεδίου μέσης τάσης και εντέλει του δικτύου (ΔΕΗ).Οποιαδήποτε απόκλιση στην ορθή λειτουργία των παραπάνω μέρων, οδηγεί στην υπολειτουργία ή ακόμα και στην πλήρη παύση της λειτουργίας του σταθμού.

 

 

Άμεση επέμβαση εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί απομακρυσμένα, εξειδικευμένοι τεχνικοί της P&G ENERGY είναι διαθέσιμοι ώστε να μεταβούν στο έργο εντός 48 ωρών. Για την αμεσότερη αποκατάσταση των βλαβών.